Zavolejte nám +420 608 731 721

Účetnictví

Poskytujeme komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání a zpracování mezd pro malé a střední firmy. Zajišťujeme poradenství v oblasti daní a personalistiky. Klienty zastupujeme při jednání na příslušných úřadech, spolupracujeme s daňovým poradcem. Též vedeme účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků.

Realitní poradenství

Naše kancelář se zabývá se komplexními službami v oblasti realitního obchodu.Jsme proškolení realitní makléři s několikaletou zkušeností, kteří ke každému klientovi přistupují s maximální péčí, protože naším cílem je jeho spokojenost a doporučení služeb naší realitní kanceláře dále.

Ekonomické poradenství

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a účetních standardů a dalších návazných předpisů. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a sledují změny všech předpisů. Samozřejmostí je poskytování pravidelných informací o stavu účetnictví, tj. stavu saldokonto, propočet daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech v účtové osnově.

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Daňová evidence je povinná pro fyzické osoby (nepodléhající povinnosti vést účetnictví) za účelem zjištění základu daně z příjmů.Při vedení daňové evidence poskytujeme klientům obdobný rozsah informací jako u účetnictví – viz výše. Jedná se o stav neuhrazených vydaných i přijatých faktur, propočet daňové povinnosti k dani z příjmů, sestavení daňových přiznání k DPH a kontrolního hlášení DPH, k silniční dani a další služby ve vztahu k orgánům státní správy.Po skončení zdaňovacího období předáváme klientům kompletní podklady pro řádné stanovení daňové povinnosti.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Poskytujeme zpracování veškerých daňových přiznání včetně příloh. Mezi nejčastěji zpracovávané patří: daně z příjmů fyzických, právnických osob, silniční daň, daň z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, vyúčtování daně ze závislé činnosti a dani z nabytí nemovitých věcí

ZPRACOVÁNÍ MEZD

Vedeme mzdovou agendu pro malé organizace i středně velké organizace.Kromě pravidelného měsíčního výpočtu mezd zajišťujeme i vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců.Poskytujeme poradenství při uzavírání pracovních smluv, rozvázání pracovních poměrů a dalších problematik v personální agendě.

ÚČETNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Pro bytová družstva a společenství vlastníků zajišťujeme veškeré účetní služby. Vzhledem k tomu, že s touto oblastí máme osobní zkušenosti, můžeme klientům nabídnout zvládnutí činností, které se v objevují pouze v souvislosti s touto specializovanou oblastí.Především klademe důraz na přehledné nastavení účtů tak aby účetní výstupy byly přehledné i pro osoby, které nejsou odbornými ekonomy či účetními.Přestože mnoho správních firem nabízí současně se správou nemovitosti rovněž vedení účetnictví, je pro vlastníky nemovitostí výhodné svěřit zpracování svého účetnictví odborné účetní firmě. Účetní firma totiž mnohdy dokáže rychle odhalit případné problémy správce.

Realitní poradenství

SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ:

SLUŽBY PRO KUPUJÍCÍ

Kontakty

MOLTES s.r.o.

IČ: 15549941 

Miloslav Rybka

t: 608 731 721
e: rybka@moltes.cz

Napište nám!